Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

1. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website Dropship Academy, een dienst aangeboden door Muvon Media LLP, geregistreerd op 32 Kinburn Street, SE16 6 DW London, Dubai (registratienummer: OC445138), stemt u in met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, dient u onze diensten niet te gebruiken.

2. Toegang en Gebruik van de Website

Het gebruik van de website is onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Product-/Dienstomschrijving: Dropship Academy biedt training en tools voor dropshipping ondernemers aan.

3.2. Prijsstelling en Betaling: Alle prijzen zijn vermeld in EUR. Betaling is vereist op het moment van aankoop. Betalingen worden verwerkt via Stripe of PayPal.

3.3. Toegangslevering: Na succesvolle betaling ontvangen gebruikers toegangsdetails via e-mail of rechtstreeks op ons platform.

4. Retour- en Restitutiebeleid

4.1. Restituties: Als u problemen ondervindt binnen 10 dagen na aankoop, neem dan contact met ons op via info@dropshipacademy.nl. Restituties worden overwogen volgens de voorwaarden in ons Restitutiebeleid.

4.2. Retourbeleid: Vanwege de digitale aard van onze producten zijn retouren niet altijd mogelijk. Eventuele uitzonderingen kunnen worden besproken met onze supportafdeling.

5. Annuleringsbeleid

U kunt bestellingen onder bepaalde voorwaarden annuleren vóór het einde van de betaalde periode. Details over eventuele bijbehorende kosten zijn te vinden in ons Annuleringsbeleid.

6. Privacybeleid

6.1. Verzameling van Informatie: We verzamelen, gebruiken en bewaren persoonlijke informatie in overeenstemming met relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.2. Gegevensbeveiliging: We nemen maatregelen om gebruikersgegevens te beveiligen en te voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

7. Intellectueel Eigendom

7.1. Eigendom: Dropship Academy bezit alle inhoud, inclusief virtuele of digitale producten.

7.2. Gebruiksbeperkingen: Gebruikers mogen onze inhoud niet gebruiken zonder toestemming, inclusief het herpubliceren of herverdelen van digitale producten.

8. Compliance met Betalingsverwerkers

Onze website opereert volgens de algemene voorwaarden van Stripe en PayPal, en gebruikers moeten zich houden aan hun respectieve voorwaarden.

9. Geschillenbeslechting

Details over het oplossen van geschillen met betrekking tot virtuele transacties en de bevoegde rechtsgebieden worden beschreven.

10. Beperking van Aansprakelijkheid

We bieden een disclaimer van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid, rekening houdend met de digitale aard van onze diensten en naleving van toepasselijke wetgeving.

11. Vrijwaring

Gebruikers stemmen ermee in Dropship Academy te vrijwaren tegen bepaalde claims met betrekking tot virtuele transacties.

12. Wijzigingen in de Voorwaarden

Dropship Academy behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, met kennisgeving aan gebruikers.